www.ypnh.net > 蜷的多音字组词

蜷的多音字组词

蜷quán 蜷伏、蜷缩、蜷曲坳ào 山坳、坳塘、坳口伪 wěi 虚伪、伪造、伪钞、伪善、伪装

蜷没有多音字难nán 困难 nàn灾难 中zhōng中间 zhòng 击中 觉jué 觉醒 jiào 睡觉 都dōu 全都 dū 都市 相xiāng 相信 xiàng 相声 盛shèng 盛大 chéng 盛饭 发fā 发生 fà 头发 重chóng重新 zhòng 重大 当dāng 当心 dàng 上当 种zhǒng 种子 zhòng 种植 爪

你好!蜷缩 [ quán suō ];缩成一团.希望能帮助到你 仅代表个人观点,不喜勿喷,谢谢.

蜷曲

蜷:读音:[quán]部首:虫释义:身体弯曲:~伏.~卧.~缩.~作一团

进道若蜷名称:进道若蜷拼音:jìn dào ruò quán释义:见“ 进道若退 ”.用法:褒义 谓语结构:联合式

蜷换部首组新字并组词倦:疲倦;倦怠;倦意;倦容;倦色;圈:圆圈;花圈;圈套;画圈;蜷:蜷缩;蜷作一团;蜷伏;

圈 圆圈 倦 疲倦 绻 缱绻

蜷伏倦 疲倦恳 诚恳垦 开垦

蜿蜒 wān yán 蜿蜒曲折 wān yán qū zhé 蜿蜿 wān wān 蜿蝉 wān chán 蜿转 wān zhuǎn 蜒蜿 yán wān 蜿蟮 wān dàn 蜿绕 wān rào 蟠蜿 pán wān 蜿蜷 wān quán 蜷蜿 quán wān 蜿 yūn wān 蜿蜿 wān wān shé shé 盘蜿 pán wān

网站地图

All rights reserved Powered by www.ypnh.net

copyright ©right 2010-2021。
www.ypnh.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com