www.ypnh.net > 语字结尾的成语

语字结尾的成语

惨不忍言耳食之言急不择言金石良言 缄口不言金石之言 课语讹言 口不择言 乐不可言 苦不可言 临别赠言 偏听偏言博闻辩言薄唇轻言不可胜言不可言宣不恤人言畅所欲言沉静寡言沉默寡言成一家言大辩不言得意忘言顿口无言肺腑之言肤受之言附耳低言敢怒敢言敢怒而不敢言毫不讳言季路一言金玉良言金口玉言 口出大言 落花无言 满纸空言 默默无言 逆耳之言 妙不可言讷口少言钳口不言三复斯言退有后言徒托空言 无庸讳言 哑口无言 无可讳言 小小不言 西邻责言 言而无信 询事考言

语不惊人 语出月胁 语妙天下 语无伦次 语笑喧阗 语焉不详 语言无味 语重心长骥子龙文 较武论文 蛇化为龙,不变其文 纬武经文 言之无文 偃武修文 一纸空文

自言自语 流言蜚语 花言巧语 三言两语 窃窃私语 风言风语 不可同日而语 甜言蜜语 胡言乱语 莺啼燕语 好言好语

一言半语、七言八语、三言两语、不经之语、不言不语、临别赠语、伤言扎语、低声细语、作言造语

以语结尾的词语 :成语、外语、无语、词语、口语、谜语、谚语、俗语、絮语、谰语、呓语、案语、耳语、赞语、低语、粤语、隐语、国语、旗语、谵语、妄语、结语、汉语、哑语、暗语、主语、土语、湘语、笑语、诳语、表语、引语、补语、仂语、用语、母语、失语、古语、反语、标语、韵语、俚语、手语、跋语、定语、蜚语、西语、批语、按语、略语、套语、状语、华语、恶语、漫语、考语、密语、宾语、目语、迷语、率语、评语、私语、术语、妙语、传语、灯语、寄语、熟语、告语、秽语、导语、短语、断语、隽语、谶语、言语、吴语、谓语、豪语

千言万语

胡言乱语

自圆其说【读音】:zì yuán qí shuō【类型】:4字成语【出处】:【解释】:自圆其说的意思是圆:圆满,周全.指说话的人能使自己的论点或谎话没有漏洞.着书立说【读音】:zhù shū lì shuō【类型】:4字成语【出处】:清吴敬梓《儒林外史》

【语不惊人】语:言语,也指文句.语句平淡,没有令人震惊的地方.【语不投机】佛教禅宗谓说法不契合时机或对方的根机.【语不择人】讲话不看对象.【语长心重】言辞恳切,情意深长.【语出月胁】出语惊人,非同寻常.【语短情长】

亦字结尾的成语是没有的.亦的成语 :亦复如是、人云亦云、天若有情天亦老、亦步亦趋、水可载舟,亦可覆舟、盗亦有道、愚者千虑,亦有一得、女宜立业,男亦入厨、狮子搏兔,亦用全力、亦趋亦步、教亦多术、天不变,道亦不变、不亦善夫、是亦因彼、不亦乐乎、亦庄亦谐

网站地图

All rights reserved Powered by www.ypnh.net

copyright ©right 2010-2021。
www.ypnh.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com