www.ypnh.net > 旬可以组什么词

旬可以组什么词

旬日 旬中空亡 旬阅 旬月 旬余 旬阴 旬宴 旬宣 旬虚 旬修 旬休 旬头米 旬岁 旬输月送 旬首 旬期 旬年 旬课 旬刊 旬节 旬假 旬浃 旬晦 旬呈 三旬九食 淹旬旷月 十旬四职二旬九食 中旬 下旬 上旬 初旬 逾旬 由旬 淹旬 宣旬 试旬 涉旬 弥旬 连旬 累旬 兼旬 浃旬 既旬 积旬 公旬 寸旬 波旬

波旬、中旬、旬刊、上旬、下旬、由旬、旬日、旬月、旬余、旬首、三旬九食、兼旬、浃旬、十旬、初旬、旬休、旬年、旬假、淹旬旷月、涉旬、旬始、旬节、旬宣、逾旬、旬月之间、旬期、旬浃、旬输月送、旬中空亡、累旬、淹旬、弥旬、旬修、旬次、旬岁、寸旬、旬时、旬虚、二旬九食、旬旬积旬、旬阴、旬课、匝旬、元旬、旬头米、旬朔、公旬、试旬、旬呈、旬液、阅旬、既旬、旬宴、旬阅、宣旬、连旬、旬晦

中旬,下旬,上旬

旬阅、旬首、旬液、阅旬、公旬、旬晦、旬期、宣旬

上旬,中旬,指的是时间,每月分三旬,每旬十天,

旬日 xún rì旬月 xún yuè旬宣 xún xuān旬朔 xún shuò旬年 xún nián旬时 xún shí旬岁 xún suì旬中空亡 xún zhōng kōng wáng旬余 xún yú旬休 xún xiū旬假 xún jiǎ旬始 xún shǐ旬刊 xún kān旬旬 xún xún旬首 xún shǒu旬期 xún qī旬浃 xún jiā旬输月送 xún

初旬

旬怎么组词:中旬 旬刊 上旬 下旬知 由旬 旬日 旬月 旬余 旬首 三旬九食 兼旬 浃旬 十旬 初旬 旬休 旬年 旬假 波旬 淹旬旷月 涉旬 旬始 旬节 旬宣 逾旬 旬月之间道 旬期 旬浃 旬输月送 旬中空亡 累旬 淹旬 弥旬 旬修 旬次 旬岁 寸旬回 旬时 旬虚 二旬九食 旬旬 积旬 旬阴 旬课 匝旬 元旬 旬头米 旬朔答 公旬 试旬 旬呈 旬液 阅旬 既旬 旬宴 旬阅 宣旬 连旬 旬晦

旬日 : 十天,旬日内必有大祸.旬输月送:形容赋敛繁苛.三旬九食:旬:十天叫一旬.三十天中只能吃九顿饭.形容家境贫困.淹旬旷月:淹:滞留.旷:荒废.拖延时日,荒废岁月.二旬九食:旬:十天.二十天中只吃九顿饭.形容生活极端困苦.上旬,中旬,下旬.

七旬,初旬~!

网站地图

All rights reserved Powered by www.ypnh.net

copyright ©right 2010-2021。
www.ypnh.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com