www.ypnh.net > 鸿门宴一字一译

鸿门宴一字一译

沛公至军,立诛杀曹无伤.本文重点词 文言虚词 若)(3)你;你们;你(们)的.《鸿门宴》:“~入前为寿.” 者)(6)用在疑问句全句末,表示疑问语气,相当于“呢”.《鸿门宴》:“客何为~?” 所)(4)与“为”相呼应,构成“

因题干条件不完整,缺必要条件,不能正常作答

鸿门宴 司马迁 原文:沛公军霸上,未得与项羽相见.沛公左司马曹无伤使人言于项羽曰:“沛公欲王关中,使子婴为相,珍宝尽有之.”项羽大怒曰:“旦日飨士卒,为击破沛公军!”当是时,项羽兵四十万,在新丰鸿门;沛公兵十万,在霸

沛公军霸上,未得与项羽相见.沛公左司马曹无伤使人言于项羽曰:“沛公欲王关中,使子婴为相,珍宝尽有之.”项羽大怒曰:“旦日飨(xiǎng)士卒,为击破沛公军!”当是时,项羽兵四十万,在新丰鸿门;沛公兵十万,在霸上.范增说

(原文)沛公军霸上,未得与项羽相见.(译文)沛公(在)霸上驻军,没有能够和项羽相见.(原文)沛公左司马曹无伤使人言于项羽曰:"沛公欲王(wàng)关中,使子婴为相,珍宝尽有之." (译文)沛公的左司马曹无伤派人对项羽说:"沛公想(在)关中称王,让子婴担任宰相,占有全部珍宝." (原文)项羽大怒曰:"旦日飨(xiǎng)士卒,为(wèi)击破沛公军! " (译文)项羽非常愤怒,说道:"明天一早犒劳士兵,为(我)打败刘邦的军队!"

沛公(刘邦)的军队驻扎在霸上,还没有跟项羽相见.刘邦的左司马曹无伤就派人去告诉项羽说:“刘邦想占领关中称王,让子婴做(他的)国相,(秦所有的)珍珠宝器都归为自己所有.”项羽(听了)非常生气地说:“明天用酒肉犒劳士兵

刘邦的军队驻扎在霸上,没有能跟项羽相见.刘邦的左司马曹无伤就派人去告诉项羽说:“刘邦想占领关中称王,让子婴做国相,珍珠宝器都归为自己所有.”项羽听了非常生气地说:“明天用酒肉犒劳士兵,要让他们打败

刘邦驻军霸上,还没有能和项羽相见,刘邦的左司马曹无伤派人对项羽说:“刘邦想要在关中称王,让子婴做丞相,珍宝全都被刘邦占有.”项羽大怒,说:“明天早晨犒劳士兵,给我打败刘邦的军队!”这时候,项羽的军队40万,驻在新丰鸿

【鸿门宴原文】 司马迁《史记项羽本纪》 沛公军霸上,未得与项羽相见.沛公左司马曹无伤使人言于项羽曰:“沛公欲王关中,使子婴为相,珍宝尽有之.”项羽大怒曰:“旦日飨士卒,为击破沛公军!”当是时,项羽兵四十万,在新

【《鸿门宴》原文】: 沛公军霸上,未得与项羽相见.沛公左司马曹无伤使人言于项羽曰:“沛公欲王关中,使子婴为相,珍宝尽有之.”项羽大怒曰:“旦日飨士卒,为击破沛公军! ”当是时,项羽兵四十万,在新丰鸿门;沛公兵十万,在

网站地图

All rights reserved Powered by www.ypnh.net

copyright ©right 2010-2021。
www.ypnh.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com