www.ypnh.net > 辰字开头的四字成语

辰字开头的四字成语

没有这个字开头的常用词语,因为辰是地支中的一个,一般背属相顺序时是这样念的:子鼠丑牛 寅虎卯兔 辰龙巳蛇 午马未央 申猴酉鸡 戌狗亥猪。

没有辰字开头的成语呀,只有含“辰”字的成语,如下: 良辰美景 吉日良辰 美景良辰 北辰星拱 花辰月夕 日月参辰 逢吉丁辰 良辰吉日 霜露之辰 参辰卯酉 牝咮鸣辰 参辰日月 良辰媚景 生辰吉帖 生不逢辰

没有以“辰”开头的四字成语,与辰有关的成语有:北辰星拱、 良辰吉日、逢吉丁辰、参辰日月、生辰八字 【成语】: 北辰星拱 【拼音】: bēi chén xīng gǒng 【解释】: 北辰:北极星;拱:环绕。北极星高悬不动,群星四面环绕。旧时比喻治理国家施...

没有 寥若星辰: 霜露之辰: 指父母先人的生日。 生辰吉帖: 参辰卯酉: ①参、辰,二星名。参星酉时出于西方,辰星卯时出于东方。参与辰,卯与酉相对立,故用以比喻互不相关或势不两立。②犹是非曲直。 参辰日月: 参、辰,二星名。参与辰,日与月相对...

辰的成语 : 良辰美景、 良辰吉日、 廖若星辰、 星辰夙驾、 生辰吉帖、 参辰卯酉、 日月参辰、 霜露之辰、 悬弧之辰、 北辰星拱、 牝咮鸣辰、 逢吉丁辰

没有辰字开头的成语 辰成语 : 良辰美景、 良辰吉日、 廖若星辰、 星辰夙驾、 生辰吉帖、 参辰卯酉、 牝咮鸣辰、 日月参辰、 北辰星拱、 逢吉丁辰、 悬弧之辰、 霜露之辰

带有辰字的4字成语(列举几个解释如下): 良辰美景、良辰吉日、廖若星辰、星辰夙驾、生辰吉帖、参辰卯酉、 日月参辰、霜露之辰、悬弧之辰、北辰星拱、牝咮鸣辰、逢吉丁辰 成语:良辰美景 [liáng chén měi jǐng] 释义:良:美好;辰:时辰。美好...

良辰美景、廖若星辰、日月参辰、北辰星拱、霜露之辰。 1、良辰美景 读音:[ liáng chén měi jǐng ] 释义:良:美好;辰:时辰。美好的时光和景物。 出处:《陈书·孙霤传》:“每良辰美景;宾僚并集;泛长江而置酒;亦一时之胜赏焉。” 造句: 八月...

十二辰虫、盼辰勾、星辰大海、时辰台、众星拱辰、生辰吉帖

没有“辰”字开头的成语,含有“辰”字的成语如下: 『逢吉丁辰』 『拼音』 féng jí dīng chén 『释义』 指遇上好时运。 『出处』 《后汉书·班固传下》逢吉丁辰,景命也。”李贤注丁,当也。辰, 时也……逢休吉之代,当封禅之时,此为天子之大命也。” ...

网站地图

All rights reserved Powered by www.ypnh.net

copyright ©right 2010-2021。
www.ypnh.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com