www.ypnh.net > 朝可以组什么词

朝可以组什么词

【朝】在前的组词 朝阳 zhāo yáng 朝觐 cháo jìn 朝三暮四 cháo sān mù sì 朝夕 zhāo xī 朝霞 zhāo xiá 朝廷 cháo tíng 朝乾夕惕 zhāo qián xī tì 朝暾 zhāo tūn 朝气 zhāo qì 朝秦暮楚 cháo qín mù chǔ 朝生暮死 cháo shēng mù sǐ 朝晖 zhāo huī 朝晖夕

朝见 朝不保夕 朝令夕改

朝[zhāo][cháo][zhāo]1.早晨:~阳.~晖.~暮.~霞.~气.~思暮想.~令夕改.~秦暮楚(喻反复无常).2.日,天:今~.明~.[cháo]1.向着,对着:~向.~前.~阳.坐北~南.2.封建时代臣见君;亦指宗教徒的参拜:~见.~拜.~圣.~香.~仪.

zhao:朝阳、朝气、朝晖、今朝、明朝、朝令夕改、朝晖夕阴、朝朝暮暮、朝气勃勃.chao:朝向、朝鲜、朝北、朝南、朝天、朝廷、朝堂、朝代、朝拜、早朝、清朝、宋朝、明朝、汉朝.

朝阳朝夕相处朝拜王朝朝露

朝拜、朝代、朝顶,朝奉,朝服,朝纲,朝贡,朝见,朝觐,朝圣,朝廷,朝野,朝政,

"朝"字组词:朝霞、朝气、朝晖、朝阳、朝鲜. 1、朝,拼音:zhāo cháo ,部首:月,部外笔画:8,总笔画:12. 2、朝霞[ zhāo xiá ]太阳升起时东方的云霞. 造句:同学们迎着朝霞向学校走去. 3、朝气[ zhāo qì ] 早晨清新的空气,比喻奋

朝能组什么词啊 :朝霞、朝夕、春朝、朝觐、花朝、朝纲、朝野、今朝、朝贡、朝见、朝廷、朝气、上朝、朝日、胜朝、朝奉、北朝、历朝、六朝、朝服、一朝、明朝、朝拜、朝政、朝向、朝露、朝代、朝珠、朝山、朝圣、南朝、三朝、西朝、朝门、朝、朝式、朝荣、朝参、朝饥、累朝

朝阳,今朝

明朝、朝鲜、都铎王朝、清朝、元朝、宋朝、南北朝、朝秦暮楚、朝阳、朝鲜族、天朝、朝三暮四、王朝、改朝换代、朝元、百鸟朝凤、丹凤朝阳、朝代、朝阳门、朝气蓬勃、朝令夕改、朝日、朝觐、朝乾夕惕、南朝、今朝有酒今朝醉、六朝、北朝、朝圣、素面朝天、皇朝、波旁王朝、只争朝夕、朝朝暮暮、朝气、朝晖、天朝田亩制度、朝霞

网站地图

All rights reserved Powered by www.ypnh.net

copyright ©right 2010-2021。
www.ypnh.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com