www.ypnh.net > 颤的拼音和词语

颤的拼音和词语

颤抖 chàn dǒu 颤颤巍巍 chàn chàn wēi wēi 颤动 chàn dòng 胆颤心惊 dǎn chàn xīn jīng 颤音 chàn yīn 颤栗 zhàn lì 寒颤 hán zhàn 打颤 dǎ zhàn 冷颤 lěng zhàn

(chàn(颤抖) , zhàn(颤栗)

颤的多音字组词如下:颤颤 [chàn]~动.~抖.~音.颤 [zhàn]同“战”.~斗.

chan 四声 颤抖 zhan 四声 寒颤

颤 #chàn 【释义】振动;抖动:颤抖|声音发颤|两腿直颤.【颤动】 #chàndòng 短促而频繁地振动:汽车驶过,能感到桥身的颤动.〖例句〗他气得说不出话来,只有嘴唇微微颤动着.【颤抖】 #chàndǒu 哆嗦;发抖:冻得全身颤抖.〖例句〗

颤有两种读音:[chàn][zhàn] [chàn] :颤动 颤抖 发颤 [zhàn]:颤栗 寒颤 打颤 若有疑问及时追问,如满意请点击下面的“选为满意答案”按钮,谢谢!

[ chàn ]物体振动:~动.~抖.~音.[ zhàn ]同“战”.

颤抖 chàn dǒu 颤颤巍巍 chàn chàn wēi wēi 颤动 chàn dòng 发颤 fā chàn 颤颤微微 chàn chàn wēi wēi 颤栗 zhàn lì 寒颤 hán zhàn 震颤 zhèn chàn 打颤 dǎ zhàn 冷颤 lěng zhàn

打颤、 寒颤、 颤栗、 冷颤、 震颤、 颤悠、 颤音、 颤声、 颤脱、 颤笔、 颤杖、 振颤、 惊颤、 干颤、 悸颤、 软颤、 颤袅、 颤涩、 颤栗、 颤恐、 颤掣、 颤震、 颤悸、 动颤、 战颤、 颤凛、 捉颤、 颤颤、 闪颤、 颤掉、 颤索、 颤巍巍、 寒颤颤、 巍颤颤、 颤兢兢、 颤多梭、 乐颤颤、 颤笃笃、

网站地图

All rights reserved Powered by www.ypnh.net

copyright ©right 2010-2021。
www.ypnh.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com