www.ypnh.net > 便字多音字组词

便字多音字组词

便字的多音字组词有:1、便biàn:便宜、便衣、便利、便捷、即便、随便、方便 、便签、便士、稳便、便了听便等.2、便pián:常便、便宜、便言、便辟、便嬖、便佞、便僻、占便宜、便宜货、贪便宜、边老便便等.扩展资料 附 文言版《说

便的多音字组词: biàn 方便 便当 便利 便道 便餐 便民 随便 pián 便宜 便嬖 便佞 便旋 便言 便便 大腹便便

【便】biàn 方便 轻便 粪便 便利 便衣 便饭 便民 便人 便捷 便秘pián 便宜 大腹便便(肚子肥大的样子,含贬义).)

便的多音字组词 :便利、便衣、即便、随便、大便、便秘、便笺、便士、便便、便民、以便、便所、便溺、不便、轻便、简便、溏便、便盆、自便、便于、灵便、便饭、童便、未便、乘便、便帽、便车、便桶、便壶、便门、便了、告便、便人、近便.

bian第四声 方便pian第二声 大腹便便 便宜希望采纳..^__^

读音: biàn pián 便 biàn 释义: 顺利,没有困难或阻碍:便当.62616964757a686964616fe58685e5aeb931333431333937便利.便道.便民. 简单的,礼节上非正式的:便宴.便衣.便函(形式比较简便的信件).简便.便宜.随便(适

“便”组词:1、便biàn:简便.随便.顺便.便利.便邮.便中.方便.便宜.便衣.便饭.便宴.便函.粪便.便当.便道.便民.大便.便秘.便捷.便条.便车.轻便.灵便.得便.请便.听便.任便.取巧图便.悉听尊便.触机便发.便宜施行.听其自便.方便之门.家常便饭.缙绅便览.便宜从事.便辞巧说.便还就孤.手头不便.随近逐便.不当稳便.咄嗟便办.手亲眼便.行个方便.公私两便.得休便休.不便水土.因利乘便.便宜行事.2、便pián:便宜.便佞.便嬖.小便宜.占便宜.大腹便便.空腹便便.边老便便.

便biàn;pián [biàn] ①方便,伤感文章;便利.②适宜的时候或机会.③简单的,非正式的.④屎和尿;也指排泄屎、尿.⑤副词,就:没说两句便哭了.[pián] ①肚子肥大的样子,如“大腹~~”.②封建统治者所亲近宠爱的人.~嬖 ③善于用花

便 [biàn]1. 顺利,没有困难或阻碍:~当.~利.~道.~民.2. 简单的,礼节上非正式的:~宴.~衣.~函(形式比较简便的信件).简~.~宜.随~(适当地,看事实需要而自行处理事情).3. 便利的时候:~中请来信.4. 就:说了~做.5. 排泄屎尿或排泄出来的屎尿:大~.~秘.便 [pián]1. 〔~~〕肚子肥大的样子,如“大腹~~”.2. 〔~嬖〕封建统治者所亲近宠爱的人.3. 〔~佞〕善于用花言巧语讨好的人.(组词在释义里了)

便的解释[biàn ] 1.顺利,没有困难或阻碍:~当.~利.~道.~民.2.简单的,礼节上非正式的:~宴.~衣.~函(形式比较简便的信件).简~.随~.~宜(适当地,看事实需要而自行处理事情).3.便利的时候:~中请来信.4.就:说了~做.5.排泄屎尿或排泄出来的屎尿:大~.~秘.[pián ] 1.〔~~〕肚子肥大的样子,如“大腹~~”.2.〔~宜〕物价较低:这些东西都很~宜.占~宜(小利,私利.)3.〔~嬖〕封建统治者所亲近宠爱的人.4.〔~佞〕善于用花言巧语讨好的人.

网站地图

All rights reserved Powered by www.ypnh.net

copyright ©right 2010-2021。
www.ypnh.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com