www.ypnh.net > 《念奴娇赤壁怀古》全文繁体字

《念奴娇赤壁怀古》全文繁体字

念奴娇赤壁怀古念奴娇 赤壁怀古 大江东去,浪淘尽,千古风流人物.故垒西边,人道是,三国周郎赤壁.乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪.江山如画,一时多少豪杰! 遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发.羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭.故国神游,多情应笑我,早生华发.人生如梦,一樽还酹江月.

【原文】 念奴娇赤壁怀古念奴娇 赤壁怀古 大江⑴东去,浪淘⑵尽,千古风流人物.故垒⑶西边,人道是,三国周郎⑷赤壁.乱石穿空⑸,惊涛拍岸,卷起千堆雪⑹.江山如

念奴娇赤壁 大江东去,浪淘尽,千古风流人物. 故垒西边,人道是:三国周郎赤壁. 乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪. 江山如画,壹时多少豪杰. 遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发. 羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭. 故国神游,多情应笑我,早生华发. 人生如梦,壹尊还酹江月.

念奴娇 赤壁怀古大江东去,浪bai淘尽,千古风流人物.故垒西边,人道是,三国周郎赤壁.du乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千zhi堆雪.江山如画,一时多少豪杰.遥想dao公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发,羽扇纶巾,谈笑间,强撸专灰飞烟灭.故国神游,多情应笑我,早生属华发.人生如梦,一尊坏酹江月.

念奴娇赤壁怀古 大江东去,浪淘尽,千古风流人物.故垒西边,人道是、三国周郎赤壁.乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪.江山如画,一时多少豪杰.遥想公谨当年,小乔初嫁了,雄姿英发.羽扇纶巾,谈笑间、樯橹灰飞烟灭.故国神游,

以赤壁是三国时打的最大的一场仗为中心写.

原文:大江东去,浪淘尽,千古风流人物.故垒西边,人道是,三国周郎赤壁.乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪.江山如画,一时多少豪杰.遥想公瑾当年.小乔初嫁了,雄姿英发.羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭.故国神游,多情应笑我,早

宋 苏轼大江东去,浪淘尽,千古风流人物.故垒西边,人道是,三国周郎赤壁.乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪.江山如画,一时多少豪杰.遥想公谨当年,小乔初嫁了(liao),雄姿英(yīng)发.羽扇纶(guān)巾,谈笑间,樯橹(qiáng lǔ)灰飞烟灭.故国神游,多情应笑我,早生华(huā)发(fà).人生如梦,一樽(尊)(zūn)还(huán)酹(lèi)江月.

正文:100字,诗名7字,均不包含标点符号. 《念奴娇赤壁怀古》是宋代文学家苏轼的词作. 原文节选:大江东去,浪淘尽,千古风流人物.故垒西边,人道是,三国周郎赤壁.乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪.江山如画,一时多少豪杰

念奴娇赤壁怀古 作者:苏轼 大江东去,浪淘尽,千古风流人物. 故垒西边,人道是,三国周郎赤壁. 乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪. 江山如画,一时多少豪杰. 遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发. 羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞

网站地图

All rights reserved Powered by www.ypnh.net

copyright ©right 2010-2021。
www.ypnh.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com